Những sản xuất văn hóa2024-01-10T10:19:18+00:00

Những sản xuất văn hóa

Những câu chuyện hấp dẫn vô cùng và những hình thức tường thuật lôi cuốn nhất có thể tìm thấy trong nghệ thuật và văn hóa- chúng làm rung động cảm xúc và đi sâu vào tận tâm hồn chúng ta.

Mỗi năm chúng tôi quảng cáo cho ba sản xuất mới để đi kèm với các định dạng văn hóa.

Chúng tôi đồng hành cùng các bạn trong việc sản xuất các định dạng văn hóa sáng tạo

Vai trò của chúng tôi kể từ bây giờ là đồng hành cùng quá trình sản xuất một cách có ý nghĩa- Tùy thuộc vào bối cảnh và các nhu cầu, điều này có thể được thực hiện thông qua tư vấn bên ngoài, hội thảo, các nhóm tiêu điểm, nghiên cứu hoặc mạng.

Chúng tôi cùng nhau thảo luận trong cách thức nào dự án sẽ được tài trợ – cũng với nguồn vốn của chương trình những câu chuyện mới chưa được khám phá và với các đơn xin tài trợ tiếp theo, mà chúng tôi hỗ trợ.

Hiện nay chúng tôi đang đồng hành cùng những sản phẩm như sau:

Go to Top