Những sản xuất văn hóa2023-02-21T12:32:45+00:00

Những sản xuất văn hóa

Những câu chuyện hấp dẫn vô cùng và những hình thức tường thuật lôi cuốn nhất có thể tìm thấy trong nghệ thuật và văn hóa- chúng làm rung động cảm xúc và đi sâu vào tận tâm hồn chúng ta.

Mỗi năm chúng tôi quảng cáo cho ba sản xuất mới để đi kèm với các định dạng văn hóa.

Chúng tôi đồng hành cùng các bạn trong việc sản xuất các định dạng văn hóa sáng tạo

Vai trò của chúng tôi kể từ bây giờ là đồng hành cùng quá trình sản xuất một cách có ý nghĩa- Tùy thuộc vào bối cảnh và các nhu cầu, điều này có thể được thực hiện thông qua tư vấn bên ngoài, hội thảo, các nhóm tiêu điểm, nghiên cứu hoặc mạng.

Chúng tôi cùng nhau thảo luận trong cách thức nào dự án sẽ được tài trợ – cũng với nguồn vốn của chương trình những câu chuyện mới chưa được khám phá và với các đơn xin tài trợ tiếp theo, mà chúng tôi hỗ trợ.

Hiện nay chúng tôi đang đồng hành cùng những sản phẩm như sau:

VUI ĐẾN NỖI KHIẾN BẠN SỢ HÃI

Những câu chuyện của những người phụ nữ Chemnitz đến từ Việt Nam
Buổi ra mắt

Hơn 40 năm trước những phụ nữ Việt Nam đầu tiên đã đến Cộng Hòa Dân Chủ Đức khi còn là sinh viên, trong khuôn khổ đào tạo hoặc là những nữ công nhân hợp tác lao động. Một số người là những bà mẹ đã phải bỏ gia đình của mình ở lại. Những người khác đã sinh con tại đây bất chấp mọi sự ngăn cản chính trị và kinh tế. Với cuộc cách mạng hòa bình thống nhất nước Đức, họ là những người thất nghiệp đầu tiên của thời kỳ mới. Hợp đồng lao động của họ hết hạn, họ không được mong muốn ở lại. Từ sự thiếu lao động chuyên môn và từ những câu chuyện hoa mỹ về „Lao động ở một nước anh em“ đã nhanh chóng biến thành một cuộc đấu tranh cho công ăn việc làm, cho cơ sở cuộc sống và quyền ở lại. Thế rồi, những người đã quyết định không hồi hương đã phải chiến đấu kể từ đó vì chỗ làm việc, vì sự độc lập và quyền tự quyết cũng như họ đã nuôi dưỡng con cái của mình trưởng thành trong một nước Đức thống nhất.

Bây giờ, trên sân khấu của nhà hát múa rối, ba người phụ nữ gốc Việt cùng với ba con rối và những cô con gái của các của các nữ công nhân lao động hợp tác thuở bấy giờ đã nhìn lại quãng đường đời của mình cũng như những trải nghiệm riêng tư của họ và kể về những biến động của những năm của thập kỷ 80 và 90 dưới góc nhìn của họ. Với vở kịch „Vui đến nỗi khiến bạn sợ hãi“ (UA), nhà hát múa rối Chemnitz và nhóm dự án về „những câu chuyện mới chưa được khám phá 2025“ của hiệp hội đã đăng ký ASA-FF đề cập tranh luận đến các câu chuyện của những công nhân lao động hợp tác trong vùng. Cũng như đã từng sản xuất các vở kịch „Nếu ai đó có hỏi tôi…. „ Và „Sự trỗi dậy của những vật thể“, họ đã tiếp cận những câu chuyện của thành phố này với những mối liên quan tiểu sử và nghiên cứu chuyên sâu và đưa những viễn cảnh riêng tư vào trọng tâm của cuộc thảo luận. Các cuộc phỏng vấn đã được tiến hành, tham khảo các tài liệu và dựng lại các chặng đường đời. Trong lĩnh vực trọng tâm Việc làm- Phụ nữ- Di cư, việc sản xuất tập trung vào ba tiểu sử tiêu điểm và tiếp cận các viễn cảnh và trải nghiệm khác nhau. Trong lĩnh vực trọng tâm Việc làm-Phụ nữ-Di cư sự sản xuất (dưới sự đạo diễn của Miriam Tscholl) chỉ tập trung vào những tiểu sử của những phụ nữ và nhìn lại những biến động của những năm của thập niên 80 và 90 từ góc độ của người di cư.

Sau buổi trình diễn ra mắt vào tháng 11/2021 vở kịch „Vui đến nỗi khiến bạn sợ hãi“ (UA) sẽ thường xuyên được diễn trong trương trình của nhà hát múa rối Chemnitz và trong quá trình thời gian trình diễn được lồng ghép bởi một chương trình tham luận kèm theo. Trong sự hợp tác với „Những câu chuyện mới chưa được khám phá 2025“ , một không gian để trao đổi kiến thức và kinh nghiệm nên được tạo ra chủ yếu với các cuộc thảo luận trên bục diễn giả và các hình thức tranh luận, các tối chiếu phim cũng như các cuộc tham luận về nghệ thuật hoặc ca nhạc và sẽ tạo điều kiện cho các buổi gặp gỡ. Sau đó mọi chương trình sẽ bắt đầu từ tháng 3/2022 tại nhà hát kịch mới.

Trong khuôn khổ của dự án đồng hành Chúng tôi cũng là nhân dân! Của Hiệp hội đã đăng ký ASA-FF e.V. được tài trợ chủ yếu từ Qũy tài trợ về đánh giá lại chế độ độc tài, chương trình # Thanh niên tưởng nhớ và qua tài trợ của quỹ văn hóa xã hội từ trương trình của cao ủy văn hóa và truyền thông chính phủ liên bang (BKM) „XUẤT PHÁT MỚI NỀN VĂN HÓA“, tạo nên những cuộc thảo luận kèm theo và định dạng gắn kết cho và cùng với các học sinh cũng như một ứng dụng di động, sẽ ra mắt vào mùa xuân năm 2022.

  • Các nhà phát triển trò chơi từ Causa Creations  (Nguyên nhân Sáng tạo) trong sự hợp tác cùng hiện tại đang thiết kế một ứng dụng mô tả các câu chuyện của các công nhân lao động hợp tác và đồng thời truyền tải kiến thức về lao động hợp đồng nói chung một cách vui chơi. Để phát triển, các học sinh được mời đến giúp cùng định hình nội dung, tích lũy những kinh nghiệm trong thiết kế trò chơi và điền vào không gian kỹ thuật số với các ngiên cứu chuyên sâu và các câu hỏi của họ.
  • Một cơ sở thử nghiệm khảo cứu sân khấu dành cho các học sinh và các nhóm được lên kế hoạch trong mùa đông/mùa xuân 2022: với sự hợp tác cùng chương trình Những câu chuyện mới chưa được khám phá 2025, diễn đàn lịch sử đương đại Leipzig cũng như Rock yourlife!(tận hưởng cuộc sống của bạn) hiệp hội đã đăng ký Chemnitz và Hiệp hội đã đăng ký cơ sở hội thảo dũng cảm vì công tác giáo dục dân chủ đã được khám phá về mặt nghệ thuật tại nhà hát kịch múa rối Chemnitz, công việc đã gây dấu ấn thế nào cho cuộc sống của chúng ta và trong việc này Di cư, phân biệt chủng tộc và cơ hội bình đẳng đã đóng vai trò như thế nào.
  • Và theo nghĩa rộng nhất, đi kèm với việc sản xuất hoặc liên kết với dự định của hiệp hội đã đăng ký: Hội thảo dũng cảm vì công tác giáo dục dân chủ, Vị trí mạng lưới Chemnitz (NDC Sachsen-Mạng lưới vì dân chủ và dũng cảm ở Sachsen) với tư cách là đối tác hợp tác cho dự án đồng hành Chúng tôi cũng là nhân dân! đã khai triển một hội thảo về lịch sử của những công nhân lao động hợp tác trước đây, về chống phân biệt chủng tộc (chống người châu á) và những hành động dũng cảm và sẽ được tổ chức từ tháng mười.

Với sự liên kết LỄ HỘI BẠN BÈ, một mạng lưới gồm bảy lễ hội độc lập đang được tạo lập cho các nghệ sĩ mà họ đã hỗ trợ và tổ chức. Đây là cách hình thành ý tưởng trung tâm về tình láng giềng trong nghệ thuật, tạo điều kiện cho sự làm quen với các cộng tác viên, đồng nghiệp và các nhà phê bình mới ngoài bối cảnh và địa phương của riêng mỗi người.

Đối với lễ hội, nghệ sĩ và những „Tác nhân“ tham gia đều như nhau. Trên toàn nước Đức.

Những câu chuyện mới chưa được khám phá là một phần của Liên kết này và sẽ thực hiện từ mồng 1. Đến mùng 5 tháng sáu năm 2022 cùng với hiệp hội nghệ thuật biểu diễn độc lập một lễ hội mới tại Chemnitz. Nó được mang tên „Khung là chương trình“.

Chúng tôi phấn khởi về sự hợp tác với các lễ hội trên toàn nước Đức:

6 TAGE FREI (Stuttgart, Baden-Württemberg)  / 6 NGÀY VỚI NHÀ HÁT TỰ DO

DER RAHMEN IST PROGRAMM (Chemnitz, Sachsen) / KHUNG LÀ CHƯƠNG TRÌNH

FAVORITEN (Dortmund, Nordrhein-Westfalen) / YÊU THÍCH NHẤT

HAUPTSACHE FREI (Hamburg) / CƠ BẢN TỰ DO

IMPLANTIEREN (Frankfurt/Rhein-Main, Hessen) / CẤY GHÉP

PERFORMING ARTS FESTIVAL (Berlin) / THỰC HIỆN LỄ HỘI NGHỆ THUÂT (Béc-Lin)

RODEO (München, Bayern)

Công tác liên kết toàn quốc của LỄ HỘI BẠN BÈ được tạo khả năng trong khuôn khổ của chương trình thúc đẩy kết nối của hiệp hội nghệ thuật biểu diễn độc lập liên bang, được tài trợ bởi cao ủy văn hóa và truyền thông của chính phủ liên bang.

Thêm thông tin: www.festivalfriends.de

Liên hệ: festivalfriends@asa-ff.de

Dự án „ Quá trình mở“ theo đuổi quá trình xử lý- nhóm khủng bố cực đoan cánh hữu (NSU),  tại Saxony, ngoài các hình thức khác chủ yếu dưới hình thức triển lãm một chương trình đi kèm cho các trường học.

Triển lãm đa phương tiện mới dành riêng cho chủ đề về nhóm khủng bố cực đoan cánh hữu (NSU), trong đó lấy thực tế Đông đức, đặc biệt tại tiểu bang Saxony, làm điểm khởi đầu.

Lịch sử của nhóm khủng bố cực đoan cánh hữu (NSU) được kể từ những câu chuyện di cư của những người lao động hợp tác, trọng tâm là chủ đề phân biệt chủng tộc mang tính cấu trúc.

Sự kiện này được thiết lập như mộtt triển lãm lưu động có thể diễn ra tại nhiều địa điểm khác nhau với phạm vi thay đổi, chương trình gắn kết và đi kèm khác nhau.

Triển lãm số dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 4.

Tìm kiếm thêm thông tin về dự án tại đây.

“Nhận diện bản sắc thông qua khiêu vũ” hoặc “Nhảy cho chúng ta”. Đây là tên của một trong ba sản phẩm văn hóa mới mà chúng tôi sẽ đồng hành trong hai năm kể từ tháng 7 năm 2021. Trọng tâm của dự án Phim và Khiêu vũ là chủ đề về bản sắc Đức – Việt của thế hệ thứ hai ở Chemnitz. Đức và Nam (vũ công), Christian (đạodiễn) Maria (nhà sản xuất) và Valentin (quay phim) muốn ghi lại những trải nghiệm và góc nhìn hàng ngày khác nhau trong định dạng phim tài liệu – nghệ thuật này. Bộ phim trả lời những câu hỏi  như: Bản sắc thực sự có ý nghĩa gì? Và khiêu vũ có thể giúp ta tìm thấy chúng không?

Về bối cảnh: Nam, Đứcvà Christian có bố mẹ là người Việt Nam và lớn lên ở thành phố Chemnitz. Quan điểm, kinh nghiệm và cách nhìn của họ khác nhau. Ngoài ra, Đức và Nam vừa thành lập phòng tập nhảy: Room – Hip Hop Spot.

Thông tin thêm về phòng nhảy tại đây: https://roomhiphopspot.de/

“Chúng ta cùng nhau”: Đây là tên của một trong ba sản xuất văn hoá mới mà chúng tôi sẽ đồng hành trong hai năm tới. Tăng cường sự gắn kết xã hội là ưu tiên hàng đầu trong Dự án của Ngôi nhà cộng đồng thành phố. Trung tâm cộng đồng ở Rosenhof cung cấp cho người dùng và cư dân trong vùng các hoạt động giải trí và văn hóa hướng đến các nhóm đối tượng khác nhau. Các khoá học bao gồm kết ren/ làm đăng-ten, máy tính, ngôn ngữ – và nhiều hơn thế nữa.

Hiện tại, các Trung tâm hướng dẫn muốn mở rộng các hoạt động văn hóa xã hội với sự tham gia của cộng đồng, phát triển các hình thức bàn tròn nhiều thế hệ, độc lập với các nhóm mục tiêu– hình thức đã tồn tại lâu dài và dựa trên mong muốn và ý kiến của người dân.

Chuỗi sự kiện tại Rosenhöfen với các hội thảo, sự kiện thảo luận, các hoạt động văn hóa xã hội trong không gian công cộng đã được lên kế hoạch. Việc phối hợp với các diễn viên và nghệ sĩ tự do khác đã có trong dự định.

Làm thế nào để các hoạt động văn hóa xã hội trong không gian công cộng có thể tiếp cận và thống nhất các nhóm mục tiêu mới hiện nay? Ở đây chúng tôi muốn cùng với Ngôi nhà cộng đồng triển khai một câu trả lời dài hạn.

https://rosenhof-chemnitz.de/buergerhaus-city-ev/

#Heimspiel (Đá sân nhà): Đó là tên của một trong ba sản xuất văn hóa mới mà chúng tôi sẽ đồng hành từ tháng 7 năm 2021. Dự án của Những người hâm mộ Câu lạc bộ bóng đá Chemnitz (CFC) chống phân biệt chủng tộc ủng hộ sự đa dạng hơn trong bóng đá và một xã hội thành thị cởi mở.

Nó hoạt động chính xác như thế nào? Các trận đấu nhỏ trên sân của các hiệp hội bóng đá thành phố sẽ được sử dụng để xác định các đội sau đó sẽ thi đấu với tư cách là đội lựa chọn của “Cộng đồng thành phố” trong trận chung kết với đội lựa chọn truyền thống của Câu lạc bộ bóng đá Chemnitz (CFC) hoặc đội lựa chọn từ các câu lạc bộ hâm mộ của câu lạc bộ bóng đá Chemnitz (CFC).

Đội Cộng đồng thành phố sẽ bao gồm các cầu thủ với thành phần văn hóa và xã hội dân sự khác nhau, các sáng kiến ​​thể thao- người hâm mộ -và văn hóa xã hội khác nhau sẽ được kết hợp với nhau thông qua bóngđá. Điều này sẽ củng cố các nền móng cho hoạt động câu lạc bộ ít phân biệt đối xử cũng như sự ​​hậu thuẫn bền vững và các sáng kiến chống phân biệt chủng tộc của người hâm mộ.

CFC-Fans gegen Rassismus | Facebook

Cùng với các nghệ sĩ Schuett MoumdjianSandy Becker chúng tôi đang phấn đấu cho một chương trình linh hoạt tại nơi cư trú của các cư dân, chủ yếu sẽ diễn ra hai lần trong một năm cùng hai đến ba cư dân của vùng, mỗi lần sẽ diễn ra tại một địa điểm khác nhau tại vùng Erzgebirge. Mục đích ở đây là khám phá trong mối quan hệ tại vùng một chủ đề mới, đặc biệt, liên quan tới chính trị và xã hội trong một khuôn khổ giới hạn.

Tại đây các nhà nghệ sĩ tạo hình, nhưng cũng cả ví dụ như các nhà văn, nhà nhạc sĩ và các nhà khoa học đều có thể tham gia. Trọng tâm tập trung để đi đến một cuộc trao đổi và tạo ra trong mọi phương hướng truyền xung lực cho một sự tranh luận tiếp theo và cho các luồng suy nghĩ. Mục tiêu chính là thiết lập được các mối liên hệ lâu dài và mối quan hệ trong thời gian này, yếu tố này sẽ dẫn đến các cơ hội (sáng tạo) đi xa hơn nữa trong trong tương lai.

Cùng với nhiều nhân vật từ các tổ chức và câu lạc bộ khác nhau của vùng Erzgebirge, chúng tôi đang hồi sinh dự án “Những người hàng xóm chưa được khám phá”.

Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi sẽ đưa triển lãm “Quá trình mở” đến quận huyện vào năm 2023 và tổ chức một chương trình khung tiếp xúc rộng rãi với cộng đồng ở nhiều địa điểm khác nhau nhất có thể.

Không chỉ những người ủng hộ- nhóm khủng bố cực đoan cánh hữu (NSU)-chủ yếu tập trung ở quận phía tây của vùng Erzgebirge đóng một vai trò ở đây, mà cả những chủ đề như phân biệt chủng tộc, kỳ thị đồng tính, quan điểm phương đông, ý thức về truyền thống của người dân Erzgebirge cũng như những ảnh hưởng của nhà thờ trong nhóm cánh hữu và toàn bộ các hình thức phân biệt đối xử đều được làm sáng tỏ. Ở đây chúng tôi tự hỏi mình, tại sao lại chính nơi đây có nhiều mảnh đất nuôi dưỡng cho những thuyết âm mưu và lòng thù hận đến như vậy và cần thiết phải có cách tường thuật nào để kể các câu chuyện mạnh mẽ hơn về sự gắn bó cũng như làm nổi bật được những điểm tương đồng trong xã hội.

Go to Top