Cùng với nhiều nhân vật từ các tổ chức và câu lạc bộ khác nhau của vùng Erzgebirge, chúng tôi đang hồi sinh dự án “Những người hàng xóm chưa được khám phá”.

Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi sẽ đưa triển lãm “Quá trình mở” đến quận huyện vào năm 2023 và tổ chức một chương trình khung tiếp xúc rộng rãi với cộng đồng ở nhiều địa điểm khác nhau nhất có thể.

Không chỉ những người ủng hộ- nhóm khủng bố cực đoan cánh hữu (NSU)-chủ yếu tập trung ở quận phía tây của vùng Erzgebirge đóng một vai trò ở đây, mà cả những chủ đề như phân biệt chủng tộc, kỳ thị đồng tính, quan điểm phương đông, ý thức về truyền thống của người dân Erzgebirge cũng như những ảnh hưởng của nhà thờ trong nhóm cánh hữu và toàn bộ các hình thức phân biệt đối xử đều được làm sáng tỏ. Ở đây chúng tôi tự hỏi mình, tại sao lại chính nơi đây có nhiều mảnh đất nuôi dưỡng cho những thuyết âm mưu và lòng thù hận đến như vậy và cần thiết phải có cách tường thuật nào để kể các câu chuyện mạnh mẽ hơn về sự gắn bó cũng như làm nổi bật được những điểm tương đồng trong xã hội.