Cuộc họp giao diện2023-02-21T13:36:53+00:00

Cuộc họp giao diện

Giao diện: được hiểu là cuộc gặp gỡ và trao đổi giữa văn hóa, xã hội dân sự, khoa học và hành chính ở thành phố Chemnitz và từ năm 2022 cũng ở huyện Erzgebirge

Chỉ cùng nhau, chúng ta mới có thể tìm ra câu trả lời cho những thách thức chính trị xã hội hiện nay- tại đây chủ đề về „sự thù địch tập trung vào nhóm“ có tầm quan trọng   đặc biệt.

Trong các cuộc họp giao diện chúng tôi muốn gắn kết mọi người từ các lĩnh vực khác nhau, làm quen với chúng tôi, xác định các vấn đề, phát triển ý tưởng cho các giải pháp và lập kế hoạch cho từng định dạng sáng tạo và một chương trình khung chính trị.

Go to Top