Với sự liên kết LỄ HỘI BẠN BÈ, một mạng lưới gồm bảy lễ hội độc lập đang được tạo lập cho các nghệ sĩ mà họ đã hỗ trợ và tổ chức. Đây là cách hình thành ý tưởng trung tâm về tình láng giềng trong nghệ thuật, tạo điều kiện cho sự làm quen với các cộng tác viên, đồng nghiệp và các nhà phê bình mới ngoài bối cảnh và địa phương của riêng mỗi người.

Đối với lễ hội, nghệ sĩ và những „Tác nhân“ tham gia đều như nhau. Trên toàn nước Đức.

Những câu chuyện mới chưa được khám phá là một phần của Liên kết này và sẽ thực hiện từ mồng 1. Đến mùng 5 tháng sáu năm 2022 cùng với hiệp hội nghệ thuật biểu diễn độc lập một lễ hội mới tại Chemnitz. Nó được mang tên „Khung là chương trình“.

Chúng tôi phấn khởi về sự hợp tác với các lễ hội trên toàn nước Đức:

6 TAGE FREI (Stuttgart, Baden-Württemberg)  / 6 NGÀY VỚI NHÀ HÁT TỰ DO

DER RAHMEN IST PROGRAMM (Chemnitz, Sachsen) / KHUNG LÀ CHƯƠNG TRÌNH

FAVORITEN (Dortmund, Nordrhein-Westfalen) / YÊU THÍCH NHẤT

HAUPTSACHE FREI (Hamburg) / CƠ BẢN TỰ DO

IMPLANTIEREN (Frankfurt/Rhein-Main, Hessen) / CẤY GHÉP

PERFORMING ARTS FESTIVAL (Berlin) / THỰC HIỆN LỄ HỘI NGHỆ THUÂT (Béc-Lin)

RODEO (München, Bayern)

Công tác liên kết toàn quốc của LỄ HỘI BẠN BÈ được tạo khả năng trong khuôn khổ của chương trình thúc đẩy kết nối của hiệp hội nghệ thuật biểu diễn độc lập liên bang, được tài trợ bởi cao ủy văn hóa và truyền thông của chính phủ liên bang.

Thêm thông tin: www.festivalfriends.de

Liên hệ: festivalfriends@asa-ff.de