“Nhận diện bản sắc thông qua khiêu vũ” hoặc “Nhảy cho chúng ta”. Đây là tên của một trong ba sản phẩm văn hóa mới mà chúng tôi sẽ đồng hành trong hai năm kể từ tháng 7 năm 2021. Trọng tâm của dự án Phim và Khiêu vũ là chủ đề về bản sắc Đức – Việt của thế hệ thứ hai ở Chemnitz. Đức và Nam (vũ công), Christian (đạodiễn) Maria (nhà sản xuất) và Valentin (quay phim) muốn ghi lại những trải nghiệm và góc nhìn hàng ngày khác nhau trong định dạng phim tài liệu – nghệ thuật này. Bộ phim trả lời những câu hỏi  như: Bản sắc thực sự có ý nghĩa gì? Và khiêu vũ có thể giúp ta tìm thấy chúng không?

Về bối cảnh: Nam, Đứcvà Christian có bố mẹ là người Việt Nam và lớn lên ở thành phố Chemnitz. Quan điểm, kinh nghiệm và cách nhìn của họ khác nhau. Ngoài ra, Đức và Nam vừa thành lập phòng tập nhảy: Room – Hip Hop Spot.

Thông tin thêm về phòng nhảy tại đây: https://roomhiphopspot.de/