Sau buổi trình diễn ra mắt vào tháng 11/2021 vở kịch „Vui đến nỗi khiến bạn sợ hãi“ (UA) sẽ thường xuyên được diễn trong trương trình của nhà hát múa rối Chemnitz và trong quá trình thời gian trình diễn được lồng ghép bởi một chương trình tham luận kèm theo. Trong sự hợp tác với „Những câu chuyện mới chưa được khám phá 2025“ , một không gian để trao đổi kiến thức và kinh nghiệm nên được tạo ra chủ yếu với các cuộc thảo luận trên bục diễn giả và các hình thức tranh luận, các tối chiếu phim cũng như các cuộc tham luận về nghệ thuật hoặc ca nhạc và sẽ tạo điều kiện cho các buổi gặp gỡ. Sau đó mọi chương trình sẽ bắt đầu từ tháng 3/2022 tại nhà hát kịch mới.

Trong khuôn khổ của dự án đồng hành Chúng tôi cũng là nhân dân! Của Hiệp hội đã đăng ký ASA-FF e.V. được tài trợ chủ yếu từ Qũy tài trợ về đánh giá lại chế độ độc tài, chương trình # Thanh niên tưởng nhớ và qua tài trợ của quỹ văn hóa xã hội từ trương trình của cao ủy văn hóa và truyền thông chính phủ liên bang (BKM) „XUẤT PHÁT MỚI NỀN VĂN HÓA“, tạo nên những cuộc thảo luận kèm theo và định dạng gắn kết cho và cùng với các học sinh cũng như một ứng dụng di động, sẽ ra mắt vào mùa xuân năm 2022.

  • Các nhà phát triển trò chơi từ Causa Creations  (Nguyên nhân Sáng tạo) trong sự hợp tác cùng hiện tại đang thiết kế một ứng dụng mô tả các câu chuyện của các công nhân lao động hợp tác và đồng thời truyền tải kiến thức về lao động hợp đồng nói chung một cách vui chơi. Để phát triển, các học sinh được mời đến giúp cùng định hình nội dung, tích lũy những kinh nghiệm trong thiết kế trò chơi và điền vào không gian kỹ thuật số với các ngiên cứu chuyên sâu và các câu hỏi của họ.
  • Một cơ sở thử nghiệm khảo cứu sân khấu dành cho các học sinh và các nhóm được lên kế hoạch trong mùa đông/mùa xuân 2022: với sự hợp tác cùng chương trình Những câu chuyện mới chưa được khám phá 2025, diễn đàn lịch sử đương đại Leipzig cũng như Rock yourlife!(tận hưởng cuộc sống của bạn) hiệp hội đã đăng ký Chemnitz và Hiệp hội đã đăng ký cơ sở hội thảo dũng cảm vì công tác giáo dục dân chủ đã được khám phá về mặt nghệ thuật tại nhà hát kịch múa rối Chemnitz, công việc đã gây dấu ấn thế nào cho cuộc sống của chúng ta và trong việc này Di cư, phân biệt chủng tộc và cơ hội bình đẳng đã đóng vai trò như thế nào.
  • Và theo nghĩa rộng nhất, đi kèm với việc sản xuất hoặc liên kết với dự định của hiệp hội đã đăng ký: Hội thảo dũng cảm vì công tác giáo dục dân chủ, Vị trí mạng lưới Chemnitz (NDC Sachsen-Mạng lưới vì dân chủ và dũng cảm ở Sachsen) với tư cách là đối tác hợp tác cho dự án đồng hành Chúng tôi cũng là nhân dân! đã khai triển một hội thảo về lịch sử của những công nhân lao động hợp tác trước đây, về chống phân biệt chủng tộc (chống người châu á) và những hành động dũng cảm và sẽ được tổ chức từ tháng mười.