“Chúng ta cùng nhau”: Đây là tên của một trong ba sản xuất văn hoá mới mà chúng tôi sẽ đồng hành trong hai năm tới. Tăng cường sự gắn kết xã hội là ưu tiên hàng đầu trong Dự án của Ngôi nhà cộng đồng thành phố. Trung tâm cộng đồng ở Rosenhof cung cấp cho người dùng và cư dân trong vùng các hoạt động giải trí và văn hóa hướng đến các nhóm đối tượng khác nhau. Các khoá học bao gồm kết ren/ làm đăng-ten, máy tính, ngôn ngữ – và nhiều hơn thế nữa.

Hiện tại, các Trung tâm hướng dẫn muốn mở rộng các hoạt động văn hóa xã hội với sự tham gia của cộng đồng, phát triển các hình thức bàn tròn nhiều thế hệ, độc lập với các nhóm mục tiêu– hình thức đã tồn tại lâu dài và dựa trên mong muốn và ý kiến của người dân.

Chuỗi sự kiện tại Rosenhöfen với các hội thảo, sự kiện thảo luận, các hoạt động văn hóa xã hội trong không gian công cộng đã được lên kế hoạch. Việc phối hợp với các diễn viên và nghệ sĩ tự do khác đã có trong dự định.

Làm thế nào để các hoạt động văn hóa xã hội trong không gian công cộng có thể tiếp cận và thống nhất các nhóm mục tiêu mới hiện nay? Ở đây chúng tôi muốn cùng với Ngôi nhà cộng đồng triển khai một câu trả lời dài hạn.

https://rosenhof-chemnitz.de/buergerhaus-city-ev/